» Inici

Avaluació CERCA

L’avaluació periòdica de l’activitat i el funcionament de tot sistema és un mecanisme essencial per a la definició i l’aplicació de polítiques basades en la planificació estratègica.

En el cas dels centres de recerca, l’avaluació és una pràctica fonamental, habitual en els sistemes més avançats i prestigiosos del món. Els estàndards internacionals estan ben definits en aquest aspecte i les avaluacions acostumen a fer-se a través d’un panel d’experts independents de reconegut prestigi.

Diagrama de flux del procés d’avaluació CERCA