IC3

Institut Català de Ciències del Clima

Àmbit:
Paraules clau:
Biogeoquímica, Canvi climàtic, Dinàmica del clima, Modelització i predicció

Entendre el clima i la biosfera per al benefici de les generacions futures

L’objectiu principal de l’IC3 és generar coneixement sobre les ciències del clima amb un elevat estàndard de qualitat i amb un enfocament regional especialment a l’àrea mediterrània a través de la investigació d’avantguarda, l’educació i el desenvolupament d’aplicacions i eines relacionades per avaluar els riscos climàtics actuals i futurs. Els beneficiaris de la seva recerca són les administracions implicades, els sectors empresarials, altres parts interessades i la societat en general.

La visió d’IC3 és convertir-se en l’entitat de referència en la recerca sobre el clima a la zona del Mediterrani, jugant un paper rellevant com a centre internacional en aquest camp.

L’IC3 és el primer institut de recerca dedicat específicament al clima a Espanya i omple un buit històric que hi ha en aquesta àrea geogràfica i a tot el sud d’Europa en general.

Les principals línies de recerca giren entorn de la dinàmica i l’impacte climàtic, la predicció i els models regionals i la biogeoquímica del clima.

IC3 – CERCA Conference Poster (28th April 2014)

Logo Centre
Estructura:
Fundació
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya. Universitat de Barcelona.
Data de creació:
2008
Contacte:
www.ic3.cat
Dr. Trueta, 203, 3r. - 08005 Barcelona
Tel. +34 935 679 977
info@ic3.cat
A la xarxa:
FacebookTwitterLinkedIn