ICCC

Institut Català de Ciències Cardiovasculars

Àmbit:
Paraules clau:
Biomarcadors, Genètica cardiovascular, Infart de miocardi, Malaltia arterioscleròtica, Proteòmica

Recerca sobre el sistema cardiovascular i les seves disfuncions

Les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars són la primera causa de mortalitat i morbiditat a l’Estat espanyol i als països desenvolupats, amb un alt impacte a les poblacions i un elevat cost al sistema nacional de salut.

L’ICCC porta a terme un pla estratègic en investigació cardiovascular, tenint com a objectius l’excel·lència científica, la presència internacional i la col·laboració amb altres grups de recerca, tant nacionals com internacionals.  Les seves línies de recerca tenen per objectiu desenvolupar investigació fonamental i translacional, sempre tenint en compte la perspectiva de transferir els resultats científics obtinguts a la pràctica assistencial, de manera que es desenvolupin noves estratègies terapèutiques, es millori la diagnosi i, finalment, augmenti la prevenció de les malalties cardiovasculars.

ICCC – CERCA Conference Poster (28th April 2014)

Logo Centre
Estructura:
Consorci
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Data de creació:
2000
Contacte:
www.iccc.cat
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - St. Antoni Maria Claret, 167 - 08025 Barcelona
Tel. +34 935 565 900
info@csic-iccc.org
A la xarxa:
Twitter