Declaració de CERCA sobre la crisi climàtica

27.09.2019

Declaració

Atenent a la crisi climàtica que estem afrontant, i no aliens als reptes que això suposa a la nostra societat i a la nostra activitat, els centres CERCA volem compartir la nostra preocupació per aquests fets i ens adherim de forma activa a les accions a emprendre.

Per això, com a mesura concreta, entre totes les que els centres de forma individual porten a terme, proposarem als Consells Científics Externs dels Centres CERCA que incloguin en la seva agenda i debat regular, línies de recerca orientades a la prevenció, mitigació, mesura de l’impacte, etc. dels efectes del canvi climàtic.

Estem convençuts que aquesta acció coordinada des de diferents disciplines científiques pot resultar en aportacions rellevants per afrontar la crisi.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2019