» Inici

Dona i ciència

La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament.

Incrementar la participació de les dones en el sistema és un objectiu compartit per nombroses institucions científiques a Europa.

La Institució CERCA s’ha implicat de manera decidida en aquest aspecte, incorporant mesures específiques per afavorir en els centres de recerca d’excel·lència a Catalunya la implantació de la perspectiva de gènere.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, volem posar en comú una mostra significativa de dades que hem extret de les primeres vint avaluacions CERCA que han tingut lloc els anys 2016-2017.

Aquestes dades venen a mostrar als centres una tendència similar a la resta del sistema. És a dir, hi ha paritat entre els homes i dones que accedeixen a la carrera científica però just en acabar el doctorat comença el desequilibri de gènere en detriment de les dones fins arribar a representar aproximadament d’un 25% en els llocs de màxima responsabilitat científica (caps de grup).

Les causes són diverses i no tenen a veure només amb la maternitat i la conciliació familiar sinó que és el mateix sistema que les expulsa no oferint un entorn adequat o exercint, inconscientment, un biaix a l’hora de fer la selecció de personal.


L’any 2014 es va crear una comissió específica per a la diversitat on debatre i proposar eines i mesures específiques adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat. A proposta d’aquesta comissió s’han portat a terme diverses actuacions com ara un model de pla d’igualtat d’oportunitat que ha servit als centres com a punt de partida, o un vídeo destinat als membres dels comitès científics assessors per evitar el biaix de gènere en el moment de la selecció d’investigadors en càrrecs de responsabilitat.

11 febrer / Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

Calendari d’activitats
Centre Acte Data Lloc
IDIBELL / CMRB SLHam de dones científiques 3 febrer / 19h 3 Auditori Barradas
CIMNE Lecture Series: Women researchers at CIMNE 7 Febrer / 10h Edifici CIMNE-UPC
ICAC Xerrades científiques a l’escola 8 i 15 febrer IES Torreforta (Tarragona)
IFAE Taller de física de partícules 12 febrer / 10h IFAE
ICAC Sessió “Dones i arqueologia” 12 febrer / 11h Auditori de l’ICAC
IDIBAPS Programa de conferències o col·loqui 13 febrer / 12h Auditori Esteve, CEK
ICN2 Re-reading Curie 13 Febrer / 12h ICN2 Seminar Hall
ICN2 Celebrating Women in Science 13 Febrer / 9h30 ICN2 Seminar Hall
ICN2 Mujeres de Ciencia que cambiaron el mundo 14 Febrer / 09h Escola Voramar
ICN2 Nanotecnologia: la fuerza de lo muy pequeño 20 Febrer IES Mas de Cádiz

La comissió està integrada per:

Martine Bosman
Investigadora de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)
Mara Dierssen
Cap de grup al Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Javier Mora
Investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
Jordi Peiret
Gerent de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
Hermínia Pujol
Gerent del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Anna Ribas
Gerent de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Lluís Rovira
Director de la Institució CERCA