» Inici

Dona i ciència

La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament.

Incrementar la participació de les dones en el sistema és un objectiu compartit per nombroses institucions científiques a Europa.

La Institució CERCA s’ha implicat de manera decidida en aquest aspecte, incorporant mesures específiques per afavorir en els centres de recerca d’excel·lència a Catalunya la implantació de la perspectiva de gènere.

Amb aquest objectiu ha creat una comissió específica per a la diversitat on debatre i proposar eines i mesures específiques adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat.

La comissió està integrada per:

Martine Bosman
Investigadora de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

Mara Dierssen
Cap de grup al Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Javier Mora
Investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

Jordi Peiret
Gerent de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)

Hermínia Pujol
Gerent del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Anna Ribas
Gerent de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)

Lluís Rovira
Director de la Institució CERCA