La cinquena conferència CERCA incideix en la recerca col·laborativa

31.05.2018

La col·laboració entre els centres CERCA i les universitats de Catalunya s’intensifica

El 66% de les publicacions dels centres CERCA es fa en col·laboració amb autors d’universitats catalanes

Més d’un 50% dels investigadors CERCA col·laboren amb una universitat catalana

La col·laboració entre els centres CERCA i les universitats de Catalunya es consolida i comença a donar fruits. En la cinquena conferència CERCA que ha tingut lloc avui s’han donat a conèixer les dades que corroboren aquesta tendència que beneficia tant a la qualitat de la recerca com al sistema universitari de Catalunya.

Actualment més d’un 50% dels investigadors CERCA col·laboren amb una universitat catalana i el 66% de les seves publicacions d’impacte tenen la doble filiació CERCA-universitat. Aquestes dades confirmen, segons el secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, que “la recerca que es fa a Catalunya és un model d’èxit no només pels seus resultats contrastats sinó també per l’encaix d’una institució com CERCA en el sistema universitari de recerca”.

Una altra dada significativa que posa de manifest aquesta complementarietat a l’alça és que prop del 20% dels projectes competitius captats pels centres CERCA tenen com a investigador principal un professor universitari a temps complet. En aquest sentit, el director de la Institució CERCA, Lluís Rovira, ha destacat que “el futur de la recerca a Catalunya passa per construir valor afegit mitjançant la col·laboració institucional” i també, ha explicat, per “potenciar la marca CERCA amb l’objectiu de tenir més presència encara a la Unió Europea”.

Més informació: nota de premsa de la Secretaria d’Universitats