El Govern crea un programa per consorciar els serveis TIC de les universitats i els centres de recerca amb l’objectiu de millorar l’eficiència i racionalitzar recursos

08.11.2011

  • La iniciativa, recollida al document de Bases d’un nou model universitari català, permetrà estalviar 50 milions d’euros en tres anys

El Govern ha aprovat la posada en marxa del Programa de serveis consorciats de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de les universitats i els centres de recerca de Catalunya. Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament d’Economia i Coneixement, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca, i el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, dóna compliment al compromís de millora de l’eficiència i la qualitat en la docència, la recerca i la prestació dels serveis per part de les universitats i ajuda també a racionalitzar els recursos.

Aquests objectius estan recollits al document de Bases d’un nou model universitari català presentat per la Secretaria d’Universitats i Recerca el passat mes de juny. També estan en sintonia amb dos punts destacats del Pla de Govern 2011-2014: potenciar les TIC com a motor de canvi i introduir criteris d’austeritat en l’administració pública. En aquest sentit, el Govern calcula que la posada en funcionament d’aquest programa suposarà un estalvi estimat d’uns 50 milions d’euros els tres primers anys d’aplicació.

En aquesta línia, la creació del Programa afavorirà:

  • El nivell d’eficiència i la racionalització dels recursos TIC disponibles a les universitats i centres de recerca de Catalunya. La seva implantació comportarà la homogeneïtzació de plataformes i tecnologies i la centralització de recursos, serveis bàsics i nous serveis com ara centres de procés de dades o telefonia, entre d’altres.
  • La incorporació de serveis en núvol o cloud computing. Aquesta ‘informàtica en núvol’ descriu un nou model de prestació de serveis TIC basat en Internet que permet una assignació dinàmica i eficient dels recursos i que suposa, entre d’altres, un increment significatiu de la capacitat d’emmagatzematge de dades per a tots els centres de recerca i les universitats.
  • La conversió dels sistemes universitari i de recerca de Catalunya en un model de referència internacional, ja que el programa que consorcia i centralitza els serveis TIC per a totes les universitats serà pioner a l’Estat espanyol.

La posada en funcionament del Programa de serveis consorciats de les TIC es farà en dues fases. La primera s’estendrà fins al gener de 2012 i servirà per coordinar els agents implicats en el programa, desenvolupar algunes iniciatives pilot i elaborar el pressupost per a l’any vinent. En la segona fase es durà a terme la implementació i aplicació del pla d’actuació, un cop avaluats els resultats de la primera fase.

El programa està dirigit per un consell rector integrat pel secretari d’Universitats i Recerca, que n’exerceix la presidència, els directors generals d’Universitats i de Recerca, el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut i un representant del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Accés a la nota de premsa de la Secretaria d’Universitats i Recerca.