» Inici

Patronat

La Institució CERCA és el mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport i facilitació de l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. Constituïda com a fundació, els seus estatuts es van aprovar el 16 de juny de 2010, en l’acte de constitució.

Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2648.

President:

Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement.

Vicepresident:

Vacant

Secretari patró:

Francesc Subirada i Curcó, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

Vocals:

Arcadi Navarro i Cuartiellas, secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

Antoni Andreu Périz, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut.

Carmel Mòdol Bresolí, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Natàlia Mas Guix, directora general d’Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Núria Betriu i Sánchez, directora general d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement.

Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Joan Gómez Pallarès, director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Josep Ma. Monfort, director general de l’IRTA i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Assisteix amb veu i sense vot:

Lluís Rovira i Pato, director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

 

Comissió delegada

Francesc Subirada i Curcó, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.
President de la comissió.

Antoni Andreu Périz, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut.

Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Joan Gómez Pallarès, director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Lluís Rovira i Pato, director de la Institució CERCA.

 

*Actualitzat 8 de març de 2017