SELECCIONAT UN TREBALL DE L’ICRA SOBRE EMISSIONS DE SULFHÍDRIC I METÀ EN COL·LECTORS

27.11.2018

Un treball d’Oriol Gutiérrez, Joana Batista, Maite Pijuan i Manel Poch tots investigadors de l’Àrea de Tecnologies i Avaluació de l’ICRA ha estat seleccionat com article de la setmana a “Aguasresiduales.info” El portal “aguasresiduales.info”, el portal per a professionals de l’aigua residual a nivell estatal publica un treball sobre les emissions de sulfhídric i metà des de col·lectors realitzat per aquests investigadors de l’ICRA. El treball porta per nom “Monitorización y predicción de las emisiones de sulfhídrico y metano en sistemas de alcantarillado en ciudades mediterráneas” http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?d_0=4&md_1=&id=5379&_pag=1