ICFO, CRG, CREI i la Universitat de Barcelona reben les 6 Starting Grant atorgades a Catalunya en l’última convocatòria

19.07.2013