» Inici

SUMA

Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA)

SUMA constitueix la primera iniciativa específica adreçada als Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)  per assolir estructures integrades de major massa crítica i competitivitat científica.

Bases del Programa

SUMA 2014 – Bases de la convocatòria

Formulari 2014

Formulari d’ampliació 2014

Data de publicació de la convocatòria: 17 de setembre de 2014

Objecte del programa
El Programa SUMA va destinat a incentivar projectes, a implantar pels centres de recerca, que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca, mitjançant les actuacions següents:

  • Noves integracions i fusions entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.
  • Renovació de projectes SUMA anteriorment finançats entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.
Fases del programa
El programa SUMA s’organitza en dues fases:

  • La primera fase, regulada en aquestes bases, comporta la presentació d’una sol·licitud acompanyada d’un avantprojecte amb la seva corresponent memòria tècnica.
  • En una segona fase posterior, els avantprojectes d’interès per al Govern que hagin estat seleccionats o renovats seran impulsats si escau. Es demanarà als centres de recerca que presentin els projectes executius en els termes que s’acordin. Aquesta segona fase es vehicularà mitjançant un acord no prorrogable principalment entre CERCA i el Centres de Recerca, pel qual s’establiran les obligacions de les parts i el finançament associat, si escau, que serà de caràcter puntual en el temps.
Beneficiaris
Podran ser sol·licitants d’aquesta convocatòria els centres de recerca de Catalunya membres del sistema CERCA (vegeu llistat annex a la convocatòria).
Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria han de ser en col·laboració, actuant un dels centres CERCA com a coordinador. El centre CERCA sol·licitant també pot actuar avalant una proposta entre dues institucions col·laboradores en el marc d’aquesta convocatòria.
S’entén com a col·laborador qualsevol altre centre de recerca, universitat, centre tecnològic, hospital, gran instal·lació o qualsevol altra entitat que tingui d’entre les seves finalitats principals la recerca o la gestió de la recerca, en estreta col·laboració amb algun centre CERCA.
Cada centre CERCA només podrà participar en un sol projecte dins del programa SUMA 2014 bé sigui com a nova proposta o com a renovació d’un projecte anterior.
Termini de presentació de propostes
S’estableix un primer termini per a la presentació de propostes a data de 17 d’octubre de 2014.
Selecció de les propostes
Les propostes seran gestionades per la Institució CERCA que les elevarà al Govern perquè els avantprojectes que compleixin amb els requeriments de forma i amb els objectius del programa siguin analitzats i valorats, en base a l’oportunitat i a l’impacte de la proposta.

Anteriors convocatòries

SUMA 2013
Data de publicació: 24 de juliol de 2013
SUMA 2013 – Bases de la convocatòria

Formulari 2013

Formulari d’ampliació 2013

SUMA 2012
Data de publicació: 19 de març de 2012

Bases reguladores (SUMA 2012)

Formulari (SUMA 2012)

Més informació

suma@cerca.cat
Tel.: +34 935 526 931