Troben dos nous esquelets, un tapir i un bòvid sencers de fa 3,1 milions d’anys durant la 15a campanya d’excavacions al Camp dels Ninots

18.05.2018

Estan en connexió anatòmica, o sigui, amb les parts del cos on li corresponen
Investigadors de l’equip presentaran comunicacions sobre aquest projecte de recerca en la 7th International Maar Conference a Olot del 21 al 25 de maig
Aquest mes i al juny diferents especialistes visitaran l’indret en el marc de diferents congressos i jornades arqueològiques
Esquelet de tapir en procés d’excavació – Gerard Campeny/ IPHES
La quinzena campanya d’excavació ininterrompuda (2003-2018) que del 26 d’abril al 30 de maig l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) desenvolupa en el Camp dels Ninots, ubicat a Caldes de Malavella (Girona), ha posat al descobert dos nous esquelets sencers i en connexió anatòmica (amb les parts del cos on li corresponen) d’un bòvid i un tapir, de fa 3,1 milions d’anys. Aquestes noves troballes juntament amb l’aniversari de l’inici del treball de camp consoliden aquest projecte de recerca i converteixen el jaciment en un referent de l’arqueologia i la paleontologia de Catalunya. A més, aquests nous fòssils, sumats als quinze bòvids i als sis tapirs ja trobats anteriorment, tots ells de diferents edats i sexes, permetran estudiar els diversos estadis de creixement d’aquestes espècies, a més d’entendre la seva forma d’organització social.  
A dalt l’esquelet de tapir i el de bòvid a sota – Gerard Campeny/IPHES
El nou esquelet de tapir, de l’espècie Tapirus arvernensis,correspon a un individu molt juvenil, probablement de 6 mesos d’edat. Actualment, el Camp dels Ninots disposa de gairebé el 70% del registre fòssil d’aquesta espècie que va viure en el continent europeu durant el pliocè. Fa 3,1 milions d’anys els tapirs eren molt abundants a la Mediterrània. En aquesta zona hi havia un clima subtropical, més humit, plujós i amb temperatures relativament suaus durant tot l’any. Els boscos predominants eren els de llorer (laurisilva) de fulla perenne com els que avui trobem al sud-est de la Xina, al Delta del Mississipí o a les zones més humides de les Illes Canàries. En aquest context els tapirs van trobar-hi les condicions idònies per viure-hi, ja que basen la seva alimentació en fulles i fruites, que eren molt abundants.
L’esquelet de tapir localitzat enguany, juntament amb els altres sis de campanyes d’excavació anteriors, tots ells d’edats diferents, demostren que l’entorn del Camp dels Ninots era l’adequat perquè hi visqués una població estable d’aquest animals. La seva extinció a Europa, a principi del Plistocè, fa entre 2,8 i 2,5 milions d’anys, és conseqüència d’un canvi climàtic que va comportar les condicions que tenim actualment en aquesta zona.
Pel que fa a l’esquelet del bòvid, de l’espècie Alephis tigneresi, , juntament amb els 15 esquelets d’aquesta mateixa espècie recuperats en campanyes d’excavació anteriors, proporcionarà important informació per conèixer tant l’evolució d’aquests bòvids com de les seves dinàmiques socials.
El fet destacable d’aquests dos nous exemplars és que es tracta d’individus juvenils, la qual cosa ajuda a consolidar la hipòtesi que els animals trobats fins ara van morir de manera sobtada, inesperada i tràgica, per causes que encara avui es desconeixen. La trobada dels esquelets sencers, sense mostra d’atacs per part de carnívors, també avala aquesta teoria. La qüestió és que durant el temps que va ser actiu, l’antic llac en el que es troba ubicat el Camp dels Ninots va atraure un gran nombre d’animals, per als quals aquest entorn era un espai ideal per viure-hi i per trobar-hi aigua i aliment. Aquesta fauna va traspassar de cop i volta, i els seus esquelets es varen dipositar al fons del llac. 
Els treballs d’excavació consisteixen en el desmuntatge horitzontal de les capes argiloses del fons del llac per tal de desenterrar i recuperar les restes fòssils. A dia d’avui s’han obtingut 27 esquelets de grans vertebrats, entre rinoceronts, bòvids i tapirs, així com nombroses restes d’amfibis, rèptils, peixos i aus.
Juntament amb aquestes troballes s’han recuperat moltes empremtes vegetals, peixos i petits vertebrats, principalment granotes, que facilitaran la reconstrucció paleoambiental d’aquest antic llac situat al cràter d’un volcà.
En aquesta ocasió, l’excavació s’ha centrat en el sector de Ca n’Argilera, en el qual s’hi està treballant en els darrers anys i que tant bon resultat ha donat. Hi prenen part prop de 20 investigadors procedents d’universitats i centres de recerca nacionals i internacionals i de disciplines tan diverses com la geologia, la biologia, la paleontologia, l’arqueologia i la restauració. També hi ha estudiants de diferents graus i màsters com el Grau d’Antropologia i Evolució Humana, coimpartit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV), així com del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la URV.
Emprenta de fusta localitzada durant l’excavació d’enguany – Gerard Campeny/IPHES
Paral·lelament a l’excavació, el jaciment del Camp dels Ninots rebrà la visita d’uns 30 investigadors especialistes en vulcanologia i paleontologia procedents de tot el món, en el marc de la 7th International Maar Conference, que se celebra a Olot del 18 al 25 de maig, i en el qual tant l’Ajuntament de Caldes de Malavella com l’IPHES col·laboren en el patrocini, a més de que alguns investigadors d’aquest institut són organitzadors del congrés i d’alguna de les sessions, i presentaran una desena de comunicacions i pòsters amb la intenció de donar a conèixer a la comunitat científica internacional els resultats obtinguts durant aquests 15 anys d’excavacions ininterrompudes al Camp dels Ninots.
14 Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona
D’altra banda, els dies 1 i 2 de juny, Caldes de Malavella acollirà les 14 Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona. La implicació de l’administració local per la conservació, recerca i difusió del seu patrimoni, és un dels motius pels quals el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha escollit aquest municipi per tal de dur a terme una trobada de treball de més de 100 professionals de l’arqueologia i la paleontologia. En el marc d’aquestes jornades es presentarà una comunicació sobre el Camp dels Ninots, i el dissabte 2 de juny els assistents a aquesta cita visitaran aquest jaciment i les Termes Romanes ubicades també a Caldes de Malavella.
Espai AQUAE, un centre mixt d’interpretació, recerca i educació
En paral·lel a la recerca científica, les diferents administracions públiques, en col·laboració amb l’equip d’investigació, estan desplegant un Pla de Patrimonialització del jaciment per tal de dotar-lo d’una sèrie d’equipaments i recursos logístics orientats al turisme cultural i a l’educació. D’aquestes accions cal subratllar l’espai AQUAE, un centre mixt d’interpretació, recerca i educació, que estarà plenament actiu a principis de l’any que ve. 
Diferents escoles han visitat l’excavació durant aquesta campanya – Gerard Campeny/IPHES
Per aquesta campanya, la planta superior d’aquest edifici històric ha estat acondicionada per tal d’allotjar l’equip de recerca durant els treballs de camp, així com d’un modern laboratori de restauració el qual ha de permetre realitzar treballs de consolidació i restauració del material paleontològic obtingut. Aquest equipament, juntament amb la segona fase d’execució de l’itinerari interpretatiu del jaciment (enguany s’han incorporat més plafons interpretatius i s’ha incorporat una reconstrucció d’un tapir a mida real), s’estableixen com a pont de comunicació entre la recerca científica i la societat i, alhora, reforçaran les accions d’educació no formal que es duen a terme.
Portes obertes i visites escolars
Tal i com s’ha anat fent en les darreres campanyes d’excavació, enguany es preveu que visitin els treballs d’excavació prop de 400 alumnes d’ESO i Batxillerat (Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners, Sils, Tarragona, etc.), a més d’estudiants del Màster de Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la gran quantitat de persones que cada dia venen interessats pel jaciment.
Amb la voluntat de donar a conèixer les troballes d’enguany al públic general, el dissabte 19 de maig a les 11 h es farà una visita guiada al jaciment on es mostraran les troballes aparegudes i s’explicarà la singularitat del jaciment del Camp dels Ninots.
Finançament
Els treballs d’intervenció i investigació arqueològica en el Camp dels Ninots estan subvencionats per l’Ajuntament de Caldes de Malavella, la Generalitat de Catalunya (AGAUR “Paleoecologia humana del Plio-Plistocè (PalHum) 2017 SGR 859”) i el Govern d’Espanya (MINECO /FEDER “Crisis climáticas del Pleistoceno inferior y medio y su incidencia en la evolución de las comunidades de microvertebrados del Levante español” CGL2016-800000-P).