» Inici

Seminari

Novetats legislatives que incideixen en el bon funcionament dels centres CERCA

Data d'inici:
10/04/2014
Data de final:
10/04/2014

I-CERCA i Tornos Abogados organitzen conjuntament el seminari “Novetats legislatives que afecten als centres CERCA” el proper 10 d’abril a Barcelona.

Durant la jornada s’analitzaran les principals novetats legislatives que s’han produït en el nostre ordenament jurídic i que afecten de manera directa al funcionament dels centres CERCA, en particular, al de les fundacions.

A tal efecte, s’exposarà el règim jurídic introduït per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern i es discutirà el seu àmbit d’aplicació.  Així mateix, es farà referència a les noves Directives en matèria de contractació pública i a les recents modificacions del text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.

Les novetats legislatives més destacables no es limiten als textos ja aprovats, sinó que en dates pròximes s’aprovaran i entraran en vigor dues disposicions que afectaran als centres CERCA i que també es tractaran durant la jornada. Ens estem referint al Projecte català de la Llei del Protectorat i al futur Reglament comunitari en matèria de protecció de dades.

Al seminari s’exposaran també les línies generals del nou Marc Financer Plurianual de la Unió Europea per al període 2014-2020 on una part important dels recursos s’invertiran en la política de cohesió i d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació a través dels Fons Estructurals i de Cohesió i del Programa Horizon 2020.

Programa

Localitats exhaurides.

Resum:
Data: 10 d'abril de 2014
Lloc: Sala d'actes de la Secretaria d'Universitats i Recerca
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Hora d’inici: 09:30 h.
Hora de cloenda: 13:30 h.