» Inici

Avaluació CERCA

L’avaluació periòdica de l’activitat i el funcionament de tot sistema és un mecanisme essencial per a la definició i l’aplicació de polítiques basades en la planificació estratègica.

En el cas dels centres de recerca, l’avaluació és una pràctica fonamental, habitual en els sistemes més avançats i prestigiosos del món. Els estàndards internacionals estan ben definits en aquest aspecte i les avaluacions acostumen a fer-se a través d’un panel d’experts independents de reconegut prestigi.

Seguint el mandat del Parlament de Catalunya i, amb posterioritat, del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Institució CERCA coordina l’avaluació periòdica dels centres de recerca CERCA amb l’objectiu d’analitzar el compliment de la missió que tenen encomanada.

En la primera avaluació 2012-2013 es van generar més de 500 recomanacions d’alt valor afegit que s’han anat implementant els següents anys.

A 2019 es tanca la segona avaluació (2016-2019) en la què s’ha valorat també el grau d’aplicació de les recomanacions.

Programa d’incentius a l’avaluació.

En la 2ª Avaluació CERCA, a més de l’informe executiu que elabora cada comitè avaluador, s’ha incorporat una valoració (A, B, C, D) en funció del rendiment de cada centre. La màxima valoració correspon a la categoria “A+”.

Amb l’objectiu d’incrementar les activitats de recerca que contribueixin al manteniment de les valoracions d’excel·lència rebudes durant el procés d’avaluació, CERCA i l’AGAUR impulsen la convocatòria d’incentius dins el Programa d’avaluació dels centres CERCA per a l’any 2019.

Es busca incentivar les activitats de recerca directament relacionades amb els objectius fundacionals dels centres i les accions necessàries per promoure-les.

Data de publicació: 7 de novembre de 2019
Data cloenda: 22 de novembre (14:00 hrs)
Bases reguladores: Bases reguladores

Més informació