Avaluació 2012-2013

Seguint un mandat del Parlament de Catalunya i, amb posterioritat, del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Institució CERCA ha coordinat l’avaluació dels centres de recerca CERCA amb l’objectiu d’analitzar el compliment de la missió de cadascun en els darrers tres anys. D’aquesta actuació, duta a terme entre el febrer del 2012 i el desembre del 2013, s’han generat més de 500 recomanacions d’alt valor afegit que la direcció de cada centre, principalment, haurà d’aplicar en els propers quatre anys, abans de l’avaluació següent.

L’informe que presentem és fruit d’aquest extens exercici de política científica i valoració del rendiment del diner públic, sense precedents a Catalunya.

Avaluació 2012-2013. Documentació:

Calendari d’avaluacions 2012-2013