CREI

Centre de Recerca en Economia Internacional

Àmbit:
Paraules clau:
Economia monetària, Finances, Geografia econòmica, Macroeconometria

Compromís per comprendre millor el funcionament de l’economia.

L’activitat del CREI se centra en la recerca en economia internacional i macroeconomia, en un sentit ampli, amb especial èmfasi en temes d’àmbit europeu.

El CREI pretén generar coneixement  amb els estàndards acadèmics més alts, però també  ser un focus de divulgació d’idees, sempre en contacte amb la recerca.  Els projectes que finança generen contribucions originals i valuoses per a la ciència econòmica.  Les versions inicials d’aquesta recerca circulen en format d’articles de treball a través del web del centre i es presenten en seminaris, conferències i revistes acadèmiques internacionals.

El compromís del CREI és el de contribuir al coneixement del funcionament de l’economia en la societat contemporània, que ha de portar una millora en el disseny de les polítiques i institucions, amb el consegüent creixement econòmic i la millora del benestar dels ciutadans.

Logo Centre
Estructura:
Consorci
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra.
Data de creació:
1994
Contacte:
www.crei.cat
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Tel. +34 935 421 388
crei@crei.cat
A la xarxa:
TwitterLinkedInRSS