CTTC

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Àmbit:
Paraules clau:
Comunicacions per ràdio, Tecnologies d'accés, Tecnologies IP, Xarxes òptiques

Recerca i innovació en telecomunicacions

Les activitats de recerca bàsica i aplicada que es duen a terme al CTTC se centren en  tecnologies relacionades amb els nivells físic, d’enllaç i de xarxa de la torre OSI de protocols de comunicacions. A nivell organitzatiu, l’activitat d’R+D es realitza dins de les unitats de Recerca i d’Enginyeria. La Unitat de Recerca s’estructura en cinc àrees complementàries: Comunicacions Ràdio, Xarxes Òptiques, Subsistemes de Comunicacions, Tecnologies d’Accés i Tecnologies IP. De manera horitzontal, la Unitat d’Enginyeria s’encarrega del desenvolupament de prototipus i demostradors hardware i software, així com de realitzar bona part de les activitats de transferència de tecnologia.

Presentació corporativa

Logo Centre
Estructura:
Fundació
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Ramon Llull.
Data de creació:
2001
Contacte:
www.cttc.es
Parc Mediterrani de la Tecnologia, Av. Carl Friedrich Gauss, 7, 08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel. +34 936 452 900
info@cttc.es
A la xarxa:
FacebookTwitterLinkedInYouTubeRSS