ICFO

Institut de Ciències Fotòniques

Àmbit:
Paraules clau:
Òptica, Biofotònica, Fotònica, Imatge avançada, Informació quàntica, Microscopia, Nanofotònica, Nanoscopia, Tecnologies làser

La ciència de la llum

L’ICFO centra la seva activitat en la recerca i la formació dins les diferents branques de les ciències i tecnologies òptiques.

En recerca, l’ICFO realitza una recerca de frontera, de base àmplia en diversos camps de les ciències fotòniques, des de les telecomunicacions òptiques fins a les biotecnologies, passant per les tècniques de detecció remota, els sensors, la informació quàntica i la fotònica industrial.

En formació, ofereix la possibilitat d’obtenir el doctorat en ciències òptiques amb una àmplia cobertura tant dels aspectes bàsics com aplicats.

En desenvolupament econòmic i creació de riquesa, el centre estableix col·laboracions amb la indústria i amb el sector privat en general, i afavoreix la creació d’empreses de base tecnològica per part dels seus investigadors i, molt especialment, dels seus estudiants graduats.

Logo Centre
Estructura:
Fundació
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya. Universitat Politècnica de Catalunya. Fundació Cellex. Fundació Mir-Puig.
Data de creació:
2002
Contacte:
www.icfo.eu
Parc Mediterrani de la Tecnologia - Av. Carl Friedrich Gauss, 3 - 08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel. +34 935 534 001
secretariat@icfo.eu
A la xarxa:
FacebookTwitterLinkedInYouTubeRSSIntagram