IDIBGI

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

Àmbit:
Paraules clau:
Càncer, Epidemiologia, Salut pública

Una aposta pel futur de la recerca biomèdica a les comarques gironines

L’IdiBGi es va crear el juliol de 2004 fruit de la fusió de dues institucions preexistents, la Fundació Privada Dr. Josep Trueta i l’Agència d’Investigació.  Actualment està estructurat a partir dels grups de recerca de la Universitat de Girona i de l’Hospital Universitari de Girona, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, l’Institut Català d’Oncologia i el Servei Català de la Salut.

Emperò, existeix la voluntat que en un futur immediat en formin part la resta d’institucions hospitalàries i de recerca en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut de l’entorn gironí. Tots plegats constituiran una entitat que té com a finalitat promoure la investigació de qualitat, formar nous investigadors, promocionar i consolidar nous grups de recerca i, molt especialment, trobar noves teràpies que es puguin fer arribar a la societat. Amb la consolidació de l’IdIBGI les comarques de Girona formaran part de l’anomenada BioRegió per dret propi.

Logo Centre
Estructura:
Fundació
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya. Universitat de Girona. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Institut Català de la Salut (ICS).
Data de creació:
2004
Contacte:
www.idibgi.org
Parc Hospitalari Martí i Julià - Edifici M2 - Dr. Castany s/n, 17190 Salt (Girona)
Tel. +34 872 987 087
fundacio@idibgi.org
A la xarxa:
TwitterLinkedInYouTubeIntagram