IFAE

Institut de Física d’Altes Energies

Àmbit:
Paraules clau:
Astrofísica, CERN, Cosmologia, Física de partícules

A la frontera entre el microcosmos i el macrocosmos

La missió de l’IFAE és promoure i portar a terme investigacions a la frontera de la física fonamental, és a dir en física de partícules, astrofísica i cosmologia.  El centre s’estructura en dues divisions: l’experimental i la teòrica.

La divisió teòrica orienta la seva activitat investigadora cap al model estàndard i les teories més enllà d’aquest model; en astrofísica de partícules i en cosmologia.  La divisió experimental desenvolupa experiments amb acceleradors de partícules a Europa, com el CERN; als EUA, el Japó o les illes Canàries, amb telescopis per raigs gamma com MAGIC; o a Xile, amb observacions cosmològiques.

D’altra banda, un grup de física mèdica està desenvolupant detectors per al diagnòstic a través de la imatge digital.

L’IFAE és, a més, un centre de formació, reconegut com a Institut Universitari vinculat a la UAB, cosa li que permet desenvolupar un programa de màster i dirigir tesis doctorals.

Logo Centre
Estructura:
Consorci
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona
Data de creació:
1991
Contacte:
www.ifae.es
Campus de la UAB. Facultat de Ciències, Edifici Cn - 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 935 811 984
A la xarxa:
TwitterLinkedInYouTube