IRB Lleida

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida

Àmbit:
Paraules clau:
Medicina clínica, Medicina experimental, Neurociències, Patologies clíniques, Sistemes biològics

L’agrupació dels equips de recerca biomèdica de Lleida, tant en l’àmbit sanitari com universitari.

L’IRBLLEIDA és un Institut de Recerca en el que participen la Universitat de Lleida, l’Institut Català de la Salut i la Generalitat de Catalunya. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, l’IRBLLEIDA està compromès en avançar en la recerca biomèdica com a mitja per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia. La interacció entre els professionals d’ambdues institucions ha de permetre sinèrgies que facilitin aquesta tasca.

L’IRBLLEIDA està constituït per grups de recerca de la Facultat de Medicina de la UdL, de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hospital de Santa Maria i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a Lleida

Les seves activitats inclouen des de recerca bàsica fins a recerca en l’àmbit d’atenció primària i hospitalària, passant per la recerca traslacional pròpia de l’àmbit biomèdic.

Logo Centre
Estructura:
Fundació
Patronat/Consell:
Generalitat de Catalunya - Universitat de Lleida - Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Data de creació:
2004
Contacte:
www.irblleida.org
Avda Alcalde Rovira Roure, 80 - 25198 Lleida
Tel. +34 973 702 201
info@irblleida.cat
A la xarxa:
FacebookTwitter