» Inici

CERCA Conference – 30 i 31 maig 2017

Conferència CERCA

30 i 31 de maig de 2017

Generalitat de Catalunya
Delegació del Govern davant la UE

227, Rue de la Loi – Wetstraat
1040 Bruxelles – Brussel

 

El 31 de maig els principals representants dels centres CERCA, juntament amb personalitats destacades com el conseller Jordi Baiget, responsable en matèria de coneixement a Catalunya, es troben a Brussel·les per plantejar qüestions i solucions als debats que la I-CERCA ha organitzat sobre l’evolució passada i les expectatives de futur dels centres d’R+D sobre l’European Research Council (ERC), i també sobre la definició i implementació de l’European Innovation Council (EIC) a Europa.

També seran presents a les discussions representants d’alt nivell de la Comissió Europea, de l’ERC i del grup d’experts que assessoren l’EIC, a més de responsables de recerca i innovació de centres de recerca prestigiosos i de governs d’altres països.

Programa

Presentació del director

CERCA Conference 2017 – Lluís Rovira, director

Galeria d’imatges