» Inici

Dona i ciència

La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament.

Incrementar la participació de les dones en el sistema és un objectiu compartit per nombroses institucions científiques a Europa.

La Institució CERCA s’ha implicat de manera decidida en aquest aspecte, incorporant mesures específiques per afavorir en els centres de recerca d’excel·lència a Catalunya la implantació de la perspectiva de gènere.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2020, volem actualitzar i posar en comú les dades que hem extret de la segona ronda d’avaluacions CERCA que han tingut lloc els anys 2016-2019.

Aquestes dades venen a mostrar als centres una tendència similar a la resta del sistema. És a dir, hi ha paritat entre els homes i dones que accedeixen a la carrera científica però just en acabar el doctorat comença el desequilibri de gènere en detriment de les dones fins arribar a representar aproximadament d’un 25% en els llocs de màxima responsabilitat científica (caps de grup).

Les causes són diverses i no tenen a veure només amb la maternitat i la conciliació familiar sinó que és el mateix sistema que les expulsa no oferint un entorn adequat o exercint, inconscientment, un biaix a l’hora de fer la selecció de personal.

Dia Internacional de la dona i la nena a la ciencia. Dades 2020

L’any 2014 es va crear una comissió específica per a la diversitat on debatre i proposar eines i mesures específiques adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat. A proposta d’aquesta comissió s’han portat a terme diverses actuacions com ara un model de pla d’igualtat d’oportunitat que ha servit als centres com a punt de partida, o un vídeo destinat als membres dels comitès científics assessors per evitar el biaix de gènere en el moment de la selecció d’investigadors en càrrecs de responsabilitat.

La comissió de gènere està integrada per:

Leticia Chico
Cap de Recursos Humans de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
Anna Font
Gerent del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
Neus Prats
Core Facility Manager a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Hermínia Pujol
Gerent del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Anna Ribas
Gerent de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Michela Svaluto
Cap de programes de qualitat del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
Lluís Rovira
Director de la Institució CERCA

Actualitzat a 31 de desembre de 2020