» Inici

Dona i ciència

La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament.

Incrementar la participació de les dones en el sistema és un objectiu compartit per nombroses institucions científiques a Europa.

La Institució CERCA s’ha implicat de manera decidida en aquest aspecte, incorporant mesures específiques per afavorir en els centres de recerca d’excel·lència a Catalunya la implantació de la perspectiva de gènere.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2020, volem actualitzar i posar en comú les dades que hem extret de la segona ronda d’avaluacions CERCA que han tingut lloc els anys 2016-2019.

Aquestes dades venen a mostrar als centres una tendència similar a la resta del sistema. És a dir, hi ha paritat entre els homes i dones que accedeixen a la carrera científica però just en acabar el doctorat comença el desequilibri de gènere en detriment de les dones fins arribar a representar aproximadament d’un 25% en els llocs de màxima responsabilitat científica (caps de grup).

Les causes són diverses i no tenen a veure només amb la maternitat i la conciliació familiar sinó que és el mateix sistema que les expulsa no oferint un entorn adequat o exercint, inconscientment, un biaix a l’hora de fer la selecció de personal.

L’any 2014 es va crear una comissió específica per a la diversitat on debatre i proposar eines i mesures específiques adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat. A proposta d’aquesta comissió s’han portat a terme diverses actuacions com ara un model de pla d’igualtat d’oportunitat que ha servit als centres com a punt de partida, o un vídeo destinat als membres dels comitès científics assessors per evitar el biaix de gènere en el moment de la selecció d’investigadors en càrrecs de responsabilitat.

La comissió de gènere està integrada per:

Martine Bosman
Investigadora de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)
Mara Dierssen
Cap de grup al Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Javier Mora
Investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
Jordi Peiret
Gerent de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
Hermínia Pujol
Gerent del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Anna Ribas
Gerent de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Lluís Rovira
Director de la Institució CERCA