Contra les violències masclistes

Des de 2019, CERCA forma participa activament a la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Això ens ha donat l’oportunitat d’accedir als ajuts que, sota el segell del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, gestiona l’Institut Català de les Dones (ICD).

Com a membres actius en aquest projectes, hem iniciat un seguit d’actuacions dirigides a tot el personal dels centres CERCA amb la finalitat de conscienciar i prevenir les violències masclistes.

Vídeo:
From microaggressions to sexual harassment

El vídeo, orientat a la prevenció de la violència de gènere, és una eina dirigida a conscienciar al personal del centre sobre aquesta problemàtica. Busca també ajudar, tant a fer aflorar els possibles problemes com a oferir recursos a les persones que l’han de gestionar.

Informe:
Mapa de les unitats de gènere

 

Elaboració d’un mapa de situació de les unitats de gènere similar a l’existent per a les universitats. A banda de recollir les dades bàsiques sobre dependència orgànica, funcions i vigència dels plans de gènere per centre, s’amplia el qüestionari per a incorporar informació sobre els possibles casos de violència de gènere que s’hagin donat als centres i les necessitats de formació de les unitats.

1. Mapa d’unitats d’igualtat als Centres CERCA

2. Mapa d’initats d’igualtat (Dades 2020)

 

 

Formació:
De les microagressions a l’assetjament. Les dones en l’entorn acadèmic de recerca.

Microcurs a través d’una App. El curs té per objectiu fer reflexionar i dotar d’eines al personal dels centres per tal de detectar les violències masclistes

 

 

 

 

Curs on-line: Identificar i actuar davant les discriminacions de gènere i les violències de gènere en els centres de recerca
Del 2 de novembre al 4 de desembre de 2020 (curs semi-presencial de 17h)

Objectius generals:
- Entendre per què parlem de diferències de gènere, desigualtats de gènere i discriminacions de gènere.
- Presentar des d’un enfocament interseccional les discriminacions de gènere.
- Explicar què entenem per violències de gènere.
- Conèixer la legislació existent en àmbit laboral sobre violència de gènere i violència masclista.
- Presentar eines per prevenir, combatre i actuar davant de situacions de discriminacions i violència de gènere.

 

Curs presencial: Prevenció de violències masclistes des d’una perspectiva interseccional
10 i 12 de desembre de 2019

La sessió està estructurada en dues parts: una primera de caràcter teòric, enfocada a proporcionar coneixements per aproximar-nos als diferents tipus de violències masclistes existents, als mecanismes de detecció i prevenció d’aquestes, i a proporcionar eines per a poder abordar-les a l’àmbit institucional i laboral. Una segona part està orientada al treball pràctic en grup per a l’anàlisi de casos reals d’abordatge de violències masclistes, posant en comú els elements identificats i les reflexions generades.

 

_________________________________________________________________________________________

Actuació finançada a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat,

a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere