Parcialitat en la contractació

La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades. El nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament, fins i tot en els camps en què les dones són majoria entre els titulats des de fa temps, com la biomedicina.

Incrementar la participació de les dones en el sistema és un objectiu compartit per nombroses institucions científiques a Europa. A Espanya i a Catalunya es disposa ja d’un marc legal que recull un bon nombre de les recomanacions plantejades a Europa i Estats Units.

Amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri de gènere en els entorns de recerca, la Comissió per a la Diversitat dels centres CERCA ha impulsat mesures específiques adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat.

La primera de les accions s’ha dirigit a evitar la parcialitat en la contractació de personal investigador. Mitjançant un vídeo es vol informar de forma didàctica els professors, homes i dones, que formen part dels panells d’avaluació sobre les dades científiques i teories que mostren els biaixos en l’avaluació. Aquesta parcialitat, sovint subconscient, perjudica especialment les dones, i els fa percebre l’avaluació com una cosa hostil.

Per a elaborar els continguts s’ha comptat amb la col·laboració del Programa Women in Science de l’EMBO (European Molecular Biology Organization) i de la Dra. Hilde Janssens, especialista en el desenvolupament de la carrera professional per a dones investigadores.

Podeu accedir al vídeo en aquest enllaç o a través del nostre canal de You Tube.

Bibliografia.

Altres recursos:
RRI Tools