El caracter estratègic dels centres CERCA per a un país com Catalunya

08.04.2020