Sistema CERCA

El CRAG obre convocatòria per a la plaça de director/a

En Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) ha obert convocatòria per a la plaça de director/a.

El termini per a presentar candidatures acaba l’1 de setembre de 2021.

Leave a Reply

CERCA - Centres de Recerca de Catalunya