El Journal of Archaeological Science: Reports publica un volum especial sobre la funció de les eines prehistòriques

28.07.2020

Està dedicat a la recerca recent sobre tecnologia prehistòrica i, especialment, a l’aplicació de diverses tècniques de microscòpia per a la identificació de les tasques portades a terme amb les eines de pedra, os o altres materials que apareixen als jaciments arqueològics.

La revista Journal of Archaeological Science: Reportsacaba de publicar un volum especial que porta per títol “Els estudis funcionals d’eines prehistòriques i el seu valor socioeconòmic”, en el qual hi prenen part diferents membres de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i del Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Imatge de grup amb els participants a les sessions sobre estudis funcionals del congrés de la UISPP 2018. Foto L. Asryan.
L’obra recull els treballs presentats el juny de 2018 al XVIIIè Congrés Mundial de la Unió Internacional de les Ciències Prehistòriques i Protohistòriques (UISPP), celebrat a París. Ha estat editada per un equip d’arqueòlegs de Filipines, Rússia, Itàlia i Espanya, i conté 23 articles, signats per un total de 92 autors, que representen 45 institucions científiques de fins a 17 països.
Ronda de preguntes després d’una de les sessions sobre estudis funcionals al congrés de la UISPP 2018. Foto L. Asryan.
El volum comença amb una recerca historiogràfica dedicada a la figura de Lawrence H. Keeley, un dels fundadors dels estudis funcionals de les eines prehistòriques, i continua amb un grup d’articles dedicats als instruments d’os. Tot seguit hi trobem un segon grup de treballs dedicat a les eines de pedra (sílex, quars i quarsita), que inclou contribucions de caire més metodològic. Finalment, es presenta un innovador estudi que afronta aspectes cognitius.
L’edició del volum ha anat a cura d’Alfred Pawlik (Ateneo de Manila University, Filipines), Andreu Ollé (grup de recerca “Evolució social, cultural i biològica al Plistocè”, IPHES i Universitat Rovira i Virgili), Belén Márquez (Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid), Laura Longo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli i Università Ca’Foscari, Itàlia) i Natalia Skakun (Institute for the History of Material Culture, St. Petersburg, Federació Russa).
Assistents al congrés discutint sobre l’organització de la Comissió d’Estudis Funcionals de la UISPP un cop finalitzades les sessions. Foto S. Yamada.
“Functional Studies of Prehistoric Artefacts and their Socio-economic Meaning” és el segon volum monogràfic publicat en una revista internacionalper l’actual Comissió sobre Estudis Funcionals de la UISPP; el primer va ser editat a la revista Quaternary International el 2017.
Amb les noves aportacions científiques es demostra que la traceologia, o estudi funcional de les eines basada en l’anàlisi microscòpica de les seves superfícies, és una disciplina dinàmica dins les ciències arqueològiques, i reflecteix una activitat de recerca intensa, amb uns mètodes  i tècniques en contínua evolució, i amb uns àmbits d’aplicació creixent pel que fa a períodes cronològics, àrees geogràfiques i tipus de registre arqueològic.
L’IPHES i la URV hi participen en 5 dels 23 treballs que conté el volum. Hi destaca una bona representació d’investigadors predoctorals  (Irene Cazalla, Raquel Hernando, Juan Ignacio Martín Viveros, Céline Kerfant, Diego Lombao i Paula Mateo), a banda dels Drs. M. Gema Chacón i Andreu Ollé.
Membres de la Comissió d’Estudis Funcionals al càrrec de l’organització de les  sessions del congrés de la UISPP 2018: Belén Márquez, Natalia Skakun, Laura Longo,  Alfred Pawlik i Andreu Ollé. Foto N. Skakun.
Les seves recerques se centren en qüestions metodològiques com l’anàlisi microscòpica multitècnica per a l’estudi del desgast en eines de pedra i de residus adherits a la seva superfície, o l’ús combinat de microscòpia electrònica i confocal per a l’estudi específic del desgast en eines de quarsita. Diversos membres de l’equip IPHES/URV participen també en una investigació liderada per Juan Luis Fernández Marchena (UB), en el qual es presenta un ampli programa experimental sobre projectils fabricats en cristall de roca. El dos darrers treballs tenen com a objecte d’estudi la identificació del processament de matèries vegetals en jaciments indonesis i la documentació de la lateralitat manual a través d’anàlisis traceològiques.
Referències bibliogràfiques
Fernández-Marchena, J.L., Rabuñal, J.R., Mateo-Lomba, P., Lombao, D., Hernando, R., Cueva-Temprana, A., Cazalla, I., 2020. Rainbow in the dark. The identification of diagnostic projectile impact features on rock crystal. Journal of Archaeological Science: Reports. 31, 102315. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102315
Fuentes, R., Ono, R., Carlos, J., Kerfant, C., Sriwigati, Miranda, T., Aziz, N., Sofian, H.O., Pawlik, A., 2020. Stuck within notches: Direct evidence of plant processing during thelast glacial maximum to Holocene in North Sulawesi. Journal of Archaeological Science: Reports. 30, 102207. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102207
Martín-Viveros, J.I., Ollé, A., 2020. Use-wear and residue mapping on experimental chert tools. Amulti-scalar approach combining digital 3D, optical, and scanning electronmicroscopy. Journal of Archaeological Science: Reports. 30, 102236. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102236
Pedergnana, A., Ollé, A., Evans, A.A., 2020. A new combined approach using confocal and scanning electronmicroscopy to image surface modifications on quartzite. Journal of Archaeological Science: Reports. 30, 102237. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102237 (open access)
Rodriguez, A., Pouydebat, E., Chacón, M.G., Moncel, M.-H., Cornette, R., Bardo, A., Chèze, L., Iovita, R., Borel, A., 2020. Right or left? Determining the hand holding the tool fromuse traces. Journal of Archaeological Science: Reports. 31, 102316. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102316

Calendar