» Home » News home

El Servei Meteorològic de Catalunya i la Institució CERCA signen un conveni per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació

27.05.2019

El conveni permetrà treballar en la creació d’un futur Centre de Recerca, tal com figura en el seu Pla Estratègic 2020-2023

El director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Eliseu Vilaclara, i el director de la Institució CERCA, Lluís Rovira, han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’activitats relacionades amb els àmbits de la recerca, el desenvolupament i la innovació que siguin d’interès comú per ambdues entitats.

D’una banda, un dels objectius específics de la Institució CERCA és impulsar la relació entre els centres de recerca i l’Administració de la Generalitat, les universitats, els hospitals, els centres tecnològics, les grans infraestructures singulars i la resta d’agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de Catalunya.

De l’altra, l’extraordinari dinamisme de la recerca en meteorologia i climatologia requereix disposar d’eines i plataformes que permetin tenir accés ràpid i constant a les novetats que van apareixent. L’associació amb grups de recerca o serveis meteorològicsés una porta oberta a l’intercanvi de coneixement i tecnologia, i si es fa a través de projectes internacionals, permetrà assolir vies de finançament i de consolidació de l’organització.

Aquest conveni permetrà també iniciar un camí que dugui l’SMC cap a l’objectiu de convertir-se, o allotjar dins la seva organització, un Centre de Recerca, tal com figura en el seu Pla Estratègic 2020-2023.

Enllaç a la nota de premsa de Govern.

Calendar