» Home » News

Nou Codi de Conducta dels Centres CERCA

07.11.2018

El Patronat de la Institució CERCA ha aprovat el Codi de Conducta dels centres CERCA amb un ampli consens i després de moltes aportacions provinents de les diferents institucions representades.

Aquest document omple un buit important que tenia el nostre sistema de centres i aporta impuls i garanties de feina ben feta en aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

El Codi de Conducta ha de ser aprovat al màxim òrgan de govern de cada centre CERCA. Amb posterioritat, el director i gerent hauran de signar la seva adhesió i implementar els mecanismes interns per a garantir el seu compliment. Així mateix, el centres CERCA que ja disposin d’un document d’aquestes característiques l’hauran de fer compatible amb el nou codi comú a tots els centres.

Codi de conducta dels Centres CERCA

 

Calendar