I-CERCA s’acull a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta

10.03.2014

La Institució CERCA s’ha adherit, en nom dels 46 centres que acull, a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors que defineix la Comissió Europea.

L’acció dona el punt de partida als centres CERCA perquè iniciïn, si no ho han fet ja, el procés per a l’obtenció de l’acreditació HRS4R dins 2014.  Aquesta acreditació, que atorga la Comissió Europea, garanteix la posada en pràctica dels principis recollits en la Carta i el Codi.

La Carta Europea de l’Investigador constitueix un marc de relació dins el qual es convida als investigadors i les entitats que els acullen a actuar amb responsabilitat i a donar-se el necessari reconeixement mutu.

Per la seva banda, el Codi de Conducta té l’objectiu de garantir la transparència en els processos de contractació i la igualtat de tracte entre els candidats.

Ambdós documents van dirigits al personal investigador així com a les entitats ocupadores i/o finançadores i són elements clau en la definició d’una carrera investigadora de qualitat i per garantir la transparència i el desenvolupament d’un mercat laboral europeu obert i competitiu.

Trobareu totes les institucions acollides a la Carta i al Codi aquí.