La Institució CERCA té per missió garantir un desenvolupament adequat del sistema de centres de recerca català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la cooperació estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme i facilitar la interlocució amb els diferents agents públics i privats.

Transcorreguts onze anys des de la creació d’I-CERCA i més de quinze des de la idea primigènia de crear un ecosistema de centres de recerca d’excel·lència capaços d’atraure talent, no podem fer més que valorar de forma molt positiva tot el que hem assolit fins ara de forma molt positiva, malgrat els entrebancs amb què hem anat topant.

El 2010 es posava en funcionament una idea que havia d’articular l’entramat de centres de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-los créixer, apropar-los als millors models europeus i alhora fer-los visibles.

Per això, de seguida es va endegar l’avaluació dels centres, un indicador indirecte de maduresa del sistema. Amb la crisi econòmica, a partir del 2012, l’avaluació va ser un factor d’anàlisi que ha contribuït, entre altres coses, a assegurar que les entitats resultants de diverses fusions mantinguessin el nivell científic i la consecució dels seus objectius.

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució durant el 2017 va generar greus problemàtiques associades a pagaments, organització i convocatòria d’òrgans de Govern que vam anar resolent entre tots.

A partir del 2018 es van començar a veure els resultats del que significa un sistema de centres de recerca, i així hem vist com CERCA ha esdevingut la sisena entitat més finançada dins el programa Horizon 2020 amb 444,5 milions d’euros a finals de l’any 2020.

Les fortaleses del sistema no s’haurien aconseguit sense la participació de cadascun dels centres i, al seu torn, la força del grup també repercuteix en les unitats que el formen i les ajuda a créixer. Els bons resultats esperonen tot el sistema per aconseguir aquest repte, que inclou la no menys important part relativa a la visibilització. Hem de fer més visible CERCA a Catalunya i a Europa, i que se’ns reconegui com un dels principals actors de la recerca. Hem d’aconseguir que, per mèrits propis, puguem participar en la presa de decisions i en les consultes que la Comissió Europea fa als actors de la recerca, massa sovint designats per instàncies que ens deixen fora del circuit.

Ens trobem en un moment de maduresa del sistema i és moment de fer camí cap a posicions més ambicioses que ens han d’acostar al que voldríem ser. Pensar que podem tenir un sistema de centres similar a la Societat Max Planck no ha de ser una quimera ni un somni, sinó un objectiu.

La visualització conjunta de tots els centres ha estat sempre la voluntat de CERCA. Aquesta visualització, sense cap mena de dubte, ens ha de portar moltes alegries al conjunt de centres de recerca de Catalunya, que, cal recordar-ho, està profundament ancorat en el sistema universitari de Catalunya.

Lluís Rovira
Director
Gener de 2021