Nova_seu_ViaLaietana2

DADES FISCALS DE LA INSTITUCIÓ CERCA

Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya
Via Laietana, 2, 1r.
08003 Barcelona
NIF: G65325532

CONTRACTACIONS PREVISTES

No hi ha contractacions previstes actualment.

CONTRACTACIONS EN CURS

No hi ha contractacions en curs.

CONTRACTACIONS ADJUDICADES

No hi ha contractacions adjudicades.

Accés a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.