La Institució CERCA es va constituir com a fundació el 16 de juny de 2010 i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2648.

PRESIDENTA

Gemma Geis i Carreras

Gemma Geis i Carreras

Consellera de Recerca i Universitats

VICEPRESIDENTA

Núria Sebastian Gallés

Núria Sebastian Gallés

Professora de la UPF

SECRETARI PATRÓ

Joan Gómez Pallarès

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

VOCALS

Josep Lladós i Canet

Josep Lladós i Canet

Director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Josep Samitier Martí

Josep Samitier Martí

Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Ramon Miquel Pascual

Ramon Miquel Pascual

Director de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Lluís Juncà Pujol

Lluís Juncà Pujol

Director general d’Innovació, Emprenedoria i Transferència de Coneixement. Departament d’Empresa i Treball.

Aina Plaza i Tesías

Aina Plaza i Tesías

Directora general de Planificació en Salut. Departament de Salut.

Josep Usall Rodié

Josep Usall Rodié

Director general de l’IRTA, en representació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Daniel Marco Pàrraga

Daniel Marco Pàrraga

Director general d’Innovació i Economia Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Mariona Sanz i Ausàs

Mariona Sanz i Ausàs

Directora general de Fons Europeus. Departament d’Economia i Hisenda.

Ferran Falcó Isern

Ferran Falcó Isern

Secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat

ASSISTEIX AMB VEU I SENSE VOT

Lluís Rovira i Pato

Lluís Rovira i Pato

Director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

COMISSIÓ DELEGADA

Joan Gómez Pallarès

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. President de la comissió

Robert Fabregat Fuentes

Robert Fabregat Fuentes

Director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut

Josep Samitier Martí

Josep Samitier Martí

Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Josep Lladós i Canet

Josep Lladós i Canet

Director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Lluís Rovira i Pato

Lluís Rovira i Pato

Director de la Institució CERCA