La Institució CERCA es va constituir com a fundació el 16 de juny de 2010 i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2648.

PRESIDENTA

Gemma Geis i Carreras

Gemma Geis i Carreras

Consellera de Recerca i Universitats

VICEPRESIDÈNCIA

Vacant

Vacant

SECRETARI PATRÓ

Joan Gómez Pallarès

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats.

VOCALS

Josep Lladós i Canet

Josep Lladós i Canet

Director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Josep Samitier Martí

Josep Samitier Martí

Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Ramon Miquel Pascual

Ramon Miquel Pascual

Director de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Josep Usall Rodié

Josep Usall Rodié

Director general de l’IRTA, en representació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Aina Plaza i Tesías

Aina Plaza i Tesías

Directora general de Planificació en Salut en representació del Departament de Salut.

Lluís Juncà Pujol

Lluís Juncà Pujol

Director general d'Innovació i Emprenedoria del Departament d'Empresa i Treball

Daniel Marco i Pàrraga

Daniel Marco i Pàrraga

Director general d'Innovació i Economia Digital del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Xavier Baulies Bochaca

Xavier Baulies Bochaca

Responsable de Recerca i Innovació en matèria de territori del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Ferran Rodero Tomas

Ferran Rodero Tomas

Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament d'Economia i Hisenda.

Xavier Aldeguer Manté

Xavier Aldeguer Manté

Director general de Transferència del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats.

ASSISTEIX AMB VEU I SENSE VOT

Lluís Rovira i Pato

Lluís Rovira i Pato

Director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

COMISSIÓ DELEGADA

Joan Gómez Pallarès

Joan Gómez Pallarès

Director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. President de la comissió

Josep Samitier Martí

Josep Samitier Martí

Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Josep Lladós i Canet

Josep Lladós i Canet

Director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER)

Lluís Rovira i Pato

Lluís Rovira i Pato

Director de la Institució CERCA