L’Institut Català de les Dones i CERCA col·laboren per visibilitzar dones investigadores a través del Cercador d’Expertes

25.07.2017

Ambdues institucions signen un conveni per fomentar el Cercador d’Expertes entre les investigadores de 41 centres de recerca

El Cercador d’Expertes compta amb més de 700 perfils de dones, amb un augment de 300 des del seu rellançament al febrer

Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD) i Lluís Rovira, director de la Institució CERCA Centres de Recerca de Catalunya, han signat avui un conveni de col·laboració per visibilitzar el talent femení i les aportacions de les dones en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. Entre les activitats previstes, donaran a conèixer el Cercador d’Expertes de l’ICD a les investigadores dels 41 centres de recerca que agrupa CERCA per formenter la seva incorporació a aquesta eina de visibilització.

El Cercador d’Expertes, que es va crear l’any 2006 però del qual es va llençar una versió renovada el passat mes de maig, és una iniciativa per visibilitzar el talent femení i les aportacions de les dones en tots els àmbits professionals i de coneixement. Des que es va anunciar la nova versió, s’han donat d’alta més de 300 nous perfils professionals i compta actualment amb el perfil de més de 700 dones expertes en prop de 170 professions. El Cercador està a disposició de mitjans de comunicació, empreses i entitats públiques o privades per tal que identifiquin fàcilment dones expertes i aconseguir revertir la infrarepresentació de les dones en els àmbits mediàtic, científic i professional.

Entre els diferents objectius de CERCA està l’impuls de les vocacions científiques i tecnològiques de les dones fent visibles les aportacions que fan en aquest àmbit, amb el doble objectiu de promocionar les dones investigadores, facilitar la seva promoció professional, i, al mateix temps, proporcionar models de dones científiques a les dones joves, que sovint no tenen referents en aquests sectors.

CERCA és el mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport, governança i gestió de 41 centres de recerca amb finançament públic i funcionament autònom. Des de l’any 2014, CERCA disposa d’un pla d’igualtat que parteix de la diagnosi i constatació que les dones estan infrarepresentades en l’àmbit científic, especialment en els àmbits tecnològics. Als centres CERCA, les dones representen un 37% del personal investigador permanent, mentre que un 63% son homes, i només un 25% dels caps de grup de recerca, tant junior com sènior, són dones, una xifra que ha anat en augment els últims anys.

L’ICD és la institució del Govern de la Generalitat que lidera les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes, i contra la violència masclista. Garanteix, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat, la prestació de serveis específics en favor de les dones, desenvolupa lleis en aquest àmbit, realitza programes i campanyes de sensibilització, i dóna suport a les actuacions d’entitats, i als ens locals per a actuacions, polítiques públiques i atenció a les dones.