Oberta la convocatòria d’incentius a l’avaluació de Centres CERCA

07.11.2019


La convocatòria per a la concessió d’incentius a l’avaluació es publica avui amb l’objectiu de reconèixer la tasca dels centres CERCA que han obtingut una millor puntuació en l’avaluació 2016-2018.

Impulsada per la Institució CERCA, l’AGAUR i la Direcció general de Recerca, aquesta iniciativa vol contribuir a finançar les activitats de recerca directament relacionades amb el compliment dels objectius fundacionals dels centres i les accions necessàries per promoure-les.

S’hi podran presentar els centres que hagin estat avaluats durant el període 2016-2018 i que hagin rebut una A, qualificació màxima que poden proposar les comissions avaluadores internacionals.

L’import total de l’actuació és de 3.570.000 euros, a càrrec del pressupost 2019 de la Institució CERCA i de l’AGAUR. L’incentiu serà, com a màxim, de 345.000 euros per cada centre i es ponderarà tenint en compte la valoració rebuda i la dimensió del centre. La concessió de l’ajut és encara puntual i en cap cas representa un ingrés recurrent en el pressupost dels centres que la rebin.

L’avaluació periòdica de l’activitat i el funcionament de tot sistema és un mecanisme essencial per a la definició i l’aplicació de polítiques basades en la planificació estratègica. En el cas dels centres de recerca, l’avaluació és una pràctica fonamental que els equipara als sistemes més avançats i prestigiosos del món. Els estàndards internacionals estan ben definits en aquest aspecte i es fan mitjançant un panel d’experts independents de reconegut prestigi.

Seguint el mandat del Parlament de Catalunya i, amb posterioritat, del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Institució CERCA coordina, des de 2012, l’avaluació periòdica dels centres de recerca CERCA amb l’objectiu d’analitzar el compliment de la missió que tenen encomanada.


Més informació