» Inici

Objectius

La Institució CERCA té per missió garantir un desenvolupament adequat del sistema de centres de recerca català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la cooperació estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme i facilitar la interlocució amb els diferents agents públics i privats.

En síntesi, l’actuació de la Institució CERCA se centra principalment en les activitats següents:

  • Contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de la Generalitat.
  • Facilitar i promoure l’adopció de polítiques conjuntes en gestió de la recerca, desenvolupament científic i transferència de coneixement, identificant i aprofitant les sinèrgies i les economies d’escala.
  • Contribuir a potenciar la cooperació i l’intercanvi científic dels centres de recerca amb els millors centres i universitats d’arreu del món, impulsant la recerca interdisciplinària, els programes transversals coordinats, la mobilitat dels investigadors i l’atracció i retenció de talent a nivell internacional.
  • Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, així com el suport, l’assessorament i l’impuls per a la creació d’empreses derivades (spin-off) a partir de patents o de resultats generats.
  • Potenciar en l’àmbit dels centres de recerca la implicació i el compromís del sector econòmic i empresarial i de la societat en general.