» Inici

Patronat

La Institució CERCA es va constituir com a fundació el 16 de juny de 2010 i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2648.

President:

Ramon Tremosa i Balcells, Conseller d’Empresa i Coneixement.

Vicepresidenta:

Núria Sebastian Gallés, professora de la UPF.

Secretari patró:

Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

Vocals:

Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.

Robert Fabregat Fuentes, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut.

Josep Usall Rodié, director general de l’IRTA, en representació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Lluís Juncà Pujol, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Joan Romero Circuns, conseller delegat d’ACCIÓ.

Ferran Falcó Isern, secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Daniel Marco Pàrraga, director general d’Innovació i Economia Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Ramon Miquel Pascual, director de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Josep Lladós i Canet, director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Assisteix amb veu i sense vot:

Lluís Rovira i Pato, director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

 

Comissió delegada

Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.
President de la comissió.

Robert Fabregat Fuentes, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut.

Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Josep Lladós i Canet, director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Lluís Rovira i Pato, director de la Institució CERCA.

 

*Actualitzat novembre 2020