» Inici

Presentació

La Institució CERCA és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport i facilitació de l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. Constituïda com a fundació, va ser creada al 2010 per donar resposta a un dels compromisos formulats al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació:

«L’Administració de la Generalitat crearà l’Agència de Centres de Recerca de Catalunya a partir de recursos existents amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques i singulars que representa el desenvolupament, el seguiment i el finançament estructural dels centres de recerca catalans.»

El model de centres de recerca de Catalunya CERCA s’ha desenvolupat quantitativament i qualitativament en els darrers deu anys, i ha assolit nivells d’excel·lència científica en diverses àrees. És un model caracteritzat per estructures de gestió àgil i autònomes, captació de talent investigador, i eficiència en la captació de fons competitius sobre la base d’una activitat científica d’alt nivell. El repte, ara, és seguir creixent en un context molt canviant on s’hi poden trobar nombroses oportunitats.

Passada l’etapa de posada en funcionament del sistema de centres i de la Institució, iniciem una avaluació externa del model CERCA que identifiqui punts de millora i que contribueixi a la presa de decisions.

Lluís Rovira
Director


Barcelona, 8 de març de 2011