Els programes CERCA responen a la voluntat d’optimització i suport al sistema de centres. Donem cobertura als aspectes fundacionals relatius a l’organització dels centres, el control i la supervisió econòmics, els aspectes jurídics i el seguiment de l’activitat dels centres. Però també apostem per la presència internacional, tant individual com col·lectiva, les activitats vinculades a la promoció de polítiques europees i a la presència en fòrums internacionals, la transferència de coneixement cap a les empreses i la societat, l’avaluació i l’impacte de la recerca, i les polítiques d’igualtat.

Objectius

En síntesi, l’actuació de la Institució CERCA se centra principalment en les activitats següents:

  • Facilitar i promoure l’adopció de polítiques conjuntes en gestió de la recerca, desenvolupament científic i transferència de coneixement, identificant i aprofitant les sinergies i les economies d’escala.
  • Contribuir a potenciar la cooperació i l’intercanvi científic dels centres de recerca amb els millors centres i universitats d’arreu del món, impulsant la recerca interdisciplinària, els programes transversals coordinats, la mobilitat dels investigadors i l’atracció i la retenció de talent a escala internacional.
  • Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, així com el suport, l’assessorament i l’impuls per crear empreses derivades (spin-offs) a partir de patents o de resultats generats.
  • Potenciar la implicació i el compromís del sector econòmic i empresarial i de la societat en general.
  • Visualitzar l’impacte de la recerca i la presència internacional del sistema de centres de recerca de la Generalitat de Catalunya.
bg-programes-01