Fruit de la necessitat de coordinar esforços entre els centres CERCA en l’àmbit de la transferència de coneixement, la Institució CERCA vol actuar com a plataforma de promoció per a tots els instituts.

En aquest sentit, CERCA va crear el grup de treball Secció KTT, integrat pels responsables de transferència dels centres. La secció coordina un programa que inclou una cartera tecnològica, contactes amb fons d’inversió, formació específica i un cicle de xerrades.

A través de la Secció KTT, I-CERCA ha donat suport als centres en l’adquisició conjunta de sistemes de cerca de patents i gestors de tecnologies. Amb aquest objectiu, s’ha acordat amb més de 20 centres interessats la compra conjunta d’accés a bases de dades i eines professionals de cerca de patents.

featured-ginjol

FONS DE PATENTS GÍNJOL

I-CERCA promou, des del 2016, el Fons de Patents Gínjol, un programa de finançament acordat amb els centres CERCA amb vista a potenciar els seus projectes de transferència de coneixement pel que fa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

Fins ara s’han publicat set rondes de convocatòries que han acabat finançant una cartera de 60 projectes per un total de 594.000 euros.

CATÀLEG D’SPIN-OFF I TECNOLOGIES DELS SISTEMA CERCA

La Institució CERCA ha recollit a la plataforma Flintbox les dades de 58 productes i 157 empreses derivades (spin-offs) del centres CERCA. Es tracta d’un dels principals mercats web per comercialitzar tecnologies, especialment als mercats nord-americà i asiàtic.

Que és la plataforma Flintbox?

Flintbox és una tecnologia de Wellspring, una empresa experta en transferència que ens permet organitzar un catàleg de tecnologies dels centres CERCA. A més, ens dona accés al mercat web AIM, de l’AUTM (xarxa d’oficines de transferència de tecnologia arreu del món), orientada als mercats nord-americà i asiàtic.

El catàleg el treballem en col·laboració amb els centres. Nosaltres mantenim les fitxes de les empreses derivades i les dels projectes que han rebut un ajut del Fons de Patents Gínjol. El responsable de transferència de cada centre gestiona la resta de tecnologies que pugui tenir.

PREMIS PIONER

La recerca científica és una activitat practicada per investigadors de diferents categories. Els que comencen a fer recerca, habitualment ho fan mitjançant la preparació d’una tesi doctoral. D’aquestes etapes inicials és molt important que els investigadors siguin conscients que els seus resultats poden tenir un gran valor no només científic, sinó també comercial o industrial.

Per aquesta raó, la Institució CERCA promou els Premis PIONER, dedicats a aquells investigadors que han fet una tesi doctoral i han obtingut resultats clarament orientats al mercat.