CIMNE – Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

CTTC – Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

CVC – Centre de Visió per Computador

i2CAT – Internet i Innovació Digital a Catalunya

IREC – Institut de Recerca en Energia de Catalunya