» Inici

Prova’t

Ajuts destinats a donar suport a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats de la investigació dels Centres de Recerca de Catalunya.

Els ajuts Prova’t 2011 van destinats a incentivar l’obtenció de prototipus i la valorització i transferència dels resultats d’investigació generats pels centres que pertanyen al sistema de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).
Els projectes de valorització poden ser de caràcter individual o en col·laboració entre diferents centres CERCA o amb altres institucions i/o empreses.

Els projectes objecte d’aquesta convocatòria comprenen activitats estructurades de caràcter demostratiu que han de permetre l’assoliment d’una prova de concepte, en forma de prototipus, escalat pilot, prova preindustrial o assaig clínic o preclínic, entre altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.

Els projectes aprovats hauran de ser executats en un termini màxim de dos anys, a comptar des de la data d’acceptació de l’ajut.

Pressupost

El pressupost màxim disponible és de 1.500.000 €, amb co-finançament FEDER.

Despeses elegibles

  • Despeses de personal contractat implicat directament en les activitats del projecte.
  • Despeses d’adquisició de material i petit equipament.
  • Despeses de viatge degudament justificades.
  • Despeses de subcontractació de serveis d’R+D+I i serveis de consultoria tecnològica.
  • Despeses generals reals directament derivades del projecte.

Termini

Tancat el 17 d’octubre de 2011.

Instruccions:

Prova’t 2011-Instruccions.

Projectes seleccionats

Llistat de projectes escollits (09/01/2012).

Correcció del llistat de projectes (16/01/2012).

Correcció del llistat de projectes (20/03/2012).

Document d’acceptació.

Modificació de les instruccions

Instruccions modificades (03/12/2013)

Documents de tancament

Més informació

provat@cerca.cat

Tel.: +34 935 526 931