» Inici

Publicacions

Memòries

Memoria2018

Memòria d'activitats 2018

Barcelona, juny de 2019

Memoria2017

Memòria d'activitats 2017

Barcelona, juny 2018

Memoria2016

Memòria d'Activitats 2016

Barcelona, juliol 2017

Memoria 2015

Memòria d'activitats 2015

Barcelona, juliol de 2016.

Memòria 2014

Memòria d'activitats 2014

Barcelona, juliol 2015.

Memoria2013

Memòria d'activitats 2013

Barcelona, juliol 2014.

Memoria2012

Memòria d'activitats 2012

Barcelona, juliol 2013.

CERCA Memòria 2011

Memòria d'Activitats 2011

Barcelona, juliol 2012

Memoria Activitats 2010

Memòria d'Activitats 2010

La Memòria d'Activitats reflecteix les accions dels primers sis mesos de la Institució, des de la seva creació el juny de 2010. A l’activitat de seguiment i suport als centres que es venia oferint, s’hi han afegit noves accions que, tot i estar en una fase d’inici, posen les bases per a l’activitat futura de la institució.

Barcelona, juliol 2011

Monografies

CERCA. Centres de Recerca de Catalunya

CERCA Centres de Recerca de Catalunya

Monogràfic editat per la Direcció General de Recerca on es fa una retrospectiva de la política de centres del Govern i es presenten, actulitzades, dades de sistema.

Barcelona, abril 2010

Centres de recerca a Catalunya

Centres de recerca a Catalunya.

Número 4 de la col·lecció Temes de Recerca i Innovació.

Aquesta publicació està dedicada als centres de recerca promoguts en els darrers anys per la Generalitat, una figura que darrerament ha experimentat un extraordinari desenvolupament i que representa un dels canvis més destacats del nostre sistema de ciència i tecnologia, especialment per la notorietat que estan aportant al nostre país.

Barcelona, 17/07/2007

Informes i estudis

Informe_2013

Avaluació dels centres de recerca CERCA 2012 - 2013

Informe executiu.

Altres documents

Guia pedagògica

I si fossis tu la peça clau?

«La ciència és maca» Aquesta senzilla frase és un bon punt de partida per a aquesta guia didàctica que neix amb l’objectiu de complementar les tres experiències vitals i professionals vinculades a la ciència i, més concretament, a la recerca que es descriuen al vídeo I si fossis tu la peça clau? Barcelona, novembre 2012