Publicats els primers projectes SUMA 2013

04.12.2013

Amb data d’avui s’han fet públics els primers projectes seleccionats dins la convocatòria SUMA 2013. Del total de vuit propostes rebudes, se n’han escollit tres, que corresponen a noves integracions de centres, i tres més que corresponen a la renovació de projectes SUMA finançats anteriorment.

L’execució dels projectes d’integració de centres es durà a terme durant 2014 i actualment es troben en una segona fase d’aprovació per part dels òrgans de govern de les institucions implicades.

El Programa SUMA va destinat a incentivar projectes que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica dels centres CERCA i la competitivitat de les seves línies de recerca.

Projectes SUMA 2013