» Inici

Secció KTT

Fruit de la necessitat de coordinar esforços entre els centres CERCA en l’àmbit de la transferència de coneixement, la institució CERCA vol actuar com a plataforma de promoció per a tots els instituts.

En aquest sentit, CERCA ha creat la Secció KTT integrada pels responsables de transferència  dels centres i ha creat un programa que inclou la creació d’una cartera tecnològica, contactes amb fons d’inversió, formació específica i un cicle de xerrades.

Catalan Technology

La cartera tecnològica Catalan Technology consta d’informació actualitzada de les tecnologies amb què treballen els centres CERCA. Està disponible per als membres de fons d’inversió i venture capital.

Formació en innovació i emprenedoria

CERCA ofereix formació en innovació i emprenedoria i fomenta que els gestors de projectes dels centres compateixin experiències. Aquest intercanvi d’informació aconsegueix un alt impacte formatiu amb un cost reduït.

Cicle de xerrades

En la mateixa línia que la formació, també es veu positiva  l’opció d’organitzar conferències o xerrades orientades a professionals de la transferència o a investigadors amb especial interès en aquest camp.

Participació en fòrums internacionals

CERCA ha aportat el punt de vista dels centres a la macro-enquesta que la Comissió Europea ha obert per a definir els continguts del futur Consell Europeu d’Innovació.

Position paper of CERCA about IEC.