El Patronat de la Institució CERCA ha aprovat, en data novembre de 2018, el Codi de Conducta dels centres CERCA amb un ampli consens i després de moltes aportacions provinents de les diferents institucions representades.

Aquest document omple un buit important que tenia el nostre sistema de centres i aporta impuls i garanties de feina ben feta en aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

El Codi de Conducta ha de ser aprovat al màxim òrgan de govern de cada centre CERCA i, amb posterioritat, el director i gerent de cada centre haurà de signar la seva adhesió i implementar els mecanismes interns per a garantir el seu compliment.

Codi de conducta CERCA