Seguint el Codi de conducta CERCA, aprovat el 2018, el Patronat de la I-CERCA ha nomenat per unanimitat, en data 28 de maig de 2019, la Dra. Núria Sebastián Gallés com a ombudsperson dels centres CERCA, càrrec que combinarà amb el de vicepresidenta d’aquesta institució.

Núria Sebastián és doctora en Psicologia i investigadora principal del grup de recerca SAP (Speech Acquisition and Perception Research Group) de la Universitat Pompeu Fabra. Com a ombudsperson, tindrà l’encàrrec d’atendre els casos en què hi hagi un conflicte d’integritat científica que sigui prou rellevant.

L’actuació es farà sota paràmetres d’estricta confidencialitat i respecte cap a les persones suposadament implicades. Aquests casos rellevants poden ser els que tinguin a veure amb la revisió o la retractació d’articles i que puguin derivar en mesures disciplinàries o que impliquin la direcció o la gerència del centre.

L’ombudsperson de CERCA es crea amb un caràcter independent i neutre, així com amb la capacitat de proposar solucions no vinculants que han de ser discutides i aprovades a l’òrgan de govern del centre CERCA que hagi demanat l’assistència. Tanmateix, la Institució CERCA també podrà actuar d’ofici.

A més, l’ombudsperson pot crear comissions ad hoc de consulta i sol·licitar assessorament o coordinació de l’òrgan de la Generalitat de Catalunya que tingui la responsabilitat de resoldre les qüestions d’integritat científica.

  • Oficina de l’Ombudsperson de CERCA: ombudsperson @ cerca.cat