Política de privacitat i avís legal

La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) es va constituir el 16 de juliol de 2010.  Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2648.

A la Fundació li és d’aplicació el que preveu la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques; se subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i a la resta de normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació a aquest tipus de Fundació, i de manera especial, als seus estatuts.

La finalitat d’aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l’accés i l’ús per part dels usuaris al lloc web i els continguts de la Institució CERCA.

Els continguts facilitats al web són gestionats i elaborats per CERCA, llevat de les informacions procedents de fonts externes al mateix lloc web, sobre les quals es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen. En aquests casos, CERCA no es fa responsable de la inexactitud o la manca d’actualització de la informació d’aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s’estableix únicament en relació amb aquells continguts que provenen de fonts pròpies i degudament identificades amb el seu copyright. CERCA tampoc no es fa responsable de tenir el seu web actualitzat en tot moment, tot i que farà el possible perquè així sigui.

CERCA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la seva configuració o presentació.

En accedir a aquest web s’accepta que CERCA no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’esmentat accés o ús de la informació d’aquest web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web. En tot cas, CERCA no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni, als quals es pugui accedir a través d’enllaços a partir d’aquesta pàgina.

CERCA no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi a través del lloc web per mitjà d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.  CERCA no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.

CERCA no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de problemes tècnics.
Tots els drets no concedits expressament a l’usuari s’entenen reservats a favor de CERCA.

Protecció de dades

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la I-CERCA fa de les vostres dades, us podeu posar en contacte amb el responsable de tractament de dades mitjançant un escrit o un missatge de correu electrònic.

Responsable de protecció de dades:
I-CERCA
NIF G65325532
Via Laietana, 2, 08003, Barcelona
T. 935 526 931
institucio.cerca @ gencat.cat

Delegat de protecció de dades:
dpd.recercaiuniversitats @ gencat.cat