Iniciatives

Responem a la voluntat d’optimització i suport del sistema CERCA. Treballem en l’organització, control i supervisió econòmica dels centres, en aspectes jurídics, presència internacional, promoció de polítiques europees, transferència de coneixement, avaluació, igualtat d’oportunitats i no discriminació i l’impacte de la recerca.

Avaluació

El bon funcionament dels centres CERCA s’ha anat verificant mitjançant l’avaluació CERCA, que ha seguit avançant i ja va per la tercera edició. Aquesta tasca, ben entesa pels centres, contribueix a millorar les nostres institucions i ens fa més coneguts internacionalment gràcies als avaluadors d’arreu que accedeixen participar en els panells.

Dades

CERCA està desenvolupant de la seva Estratègia de Gestió de dades per al sistema de centres amb l’objectiu de facilitar i racionalitzar les infraestructures de dades, treballar amb els criteris europeus FAIR i disposar d’un Pla de Gestió de Dades adequat a cada institució i projecte.

Innovació

Fruit de la necessitat de coordinar esforços en l’àmbit de la transferència de coneixement, la Institució CERCA actua com a plataforma de coordinació i promoció per a tot el sistema CERCA.

Talent

Aquesta iniciativa CERCA respon a la voluntat de desenvolupar el col·lectiu de persones que formen part de l’estructura de gestió dels centres, oferint-los un espai per posar en comú temes d’actualitat rellevants i obrint-nos a compartir reptes i bones pràctiques. 

Internacional

L’àrea internacional de CERCA dona suport als centres en la seva presència internacional, tan individual com col·lectiva. Activitats vinculades a la promoció de polítiques europees i presència en fòrums internacionals.

Gènere

La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament.

Per revertir aquest fet, la Institució CERCA s’ha implicat de manera decidida, incorporant mesures específiques per afavorir la participació de les dones en el sistema i la implantació de la perspectiva de gènere.

Impacte

L’impacte de la recerca es pot definir com un canvi o benefici en l’economia, la societat, la cultura, les polítiques o els serveis públics, la salut, el medi ambient o el benestar, més enllà de l’àmbit acadèmic.